Copyright © Blahodarovani.cz, 2010 - , všechna práva vyhrazena.
  „Otevřela se propast hvězd plná,
 Hvězd bezpočet, propast bezedná...“
                 M.V.Lomonosov

  Centrum „Blahodarování“ vnitřního rozvoje osobnosti a regenerace přeměněných stavů se pro Vás otevřelo v lednu 2010. Samotný název centra není ledajaký. Slovo „Blahodarování“ v sobě skrývá velmi silnou kladnou vibraci. Toto slovo používali již naši předci Slované a oni velice dobře věděli, jak skládat hlásky, aby dostali určitou energii. Toto slovo znamená vlastní přijímání dobra a jeho darování ostatním lidem. Výsledkem takového přijímání a darování je vytvářející se energie Blaho. Blaho je obrovský dar vědět a umět, jak dávat, a vědět a umět, jak přijímat. Tyto dvě energie jsou právě základem činnosti mého centra.
  Pokud jste v životě zvyklí více brát a méně dávat, tak se ve vás shromažďuje přebytek energie přijetí a tato energie začíná zakysávat v plném slova smyslu. A naopak, pokud jste zvyklí více dávat a méně brát, tak vysycháte jako vyschlá studna a životní síly se začínají pomaličku vyčerpávat, zhasínat. Proto je velmi důležité udržovat v harmonii stav přijímání a stav dávání nebo darování. Blaho je substance materiální a duchovní. Vždy musí být v harmonii.
  Až budete moci vyrovnat materiální úroveň s duchovní úrovní, prožijete stav Blaženosti. To je stav beztíže při plachtění nad povrchem. To je úplné usmíření a klid. To je naplnění vlastního Já a všeho, co vás obklopuje. Blaho je vyšší pozitivní emoce (vibrace). A nejvyšší je Láska.
  O porozumění toho všeho a o uplatnění ve svém životě se snažím sama a snažím se to, co jsem pochopila a čím jsem prošla, předat ostatním, kteří si to přejí, pomocí pozitivní psychologie, pomocí vnímání barev – terapie barvami, pomocí těla – cvičení a masáže, pomocí meditace – uvolnění a transformace.
  Člověk je substance fyzická i duchovní. Když jsou nějaké poruchy duchovního – emocionálního vnímání, začíná strádat i materiální tělo v podobě různých nemocí. Ve svém centru každému návštěvníkovi vybírám jeho vlastní metodiky podle toho, jak se mění jeho vnitřní stav. Jelikož v našem světě fungoval, funguje a bude fungovat zákon vesmíru – zákon přitažlivosti, tak všechno, co z vás vyzařuje, se zase zpátky vrací k vám z vesmíru, ale s větší sílou. Co ze sebe vyzařujeme, to v životních situacích i dostáváme. I kdybychom se sebevíc vymlouvali a uhýbali od toho, ve vztahu k vám to stejně funguje, ať chcete, či ne. Proto je velmi důležité se naučit přetransformovat tu či onu vlastní negativní situaci, myšlení a emoce, aby se to na vás potom nezřítilo jako kámen v podobě nějaké nepříjemnosti nebo nemoce. Při svých seancích pracuju nejen já, ale i návštěvníci. To je velmi důležité. Pokud se nebudete snažit sami sobě si pomoci a budete si myslet, že za vás vaši práci udělá někdo jiný, tak bohužel vám nepomohou nejen lékaři a léčitelé, ale ani nikdo jiný. Ve svém centru se nezabývám dočasným připojením vás k vlastní energii, pomáhám vám přetransformovat vaše vlastní negativy. Najít svůj zdroj energie a pravidelně ho používat.


    Děkuji za pozornost a porozumění.